quarta-feira, 29 de agosto de 2012


Artista: Lejĉ
Título: Paisagem de Cabo Verde
Data: 2012
Técnica: acrílica sobre tela
Dimensões: 40x40cm
Preço do original: R$ 1.000,00
Preços da infogravura dessa obra: 
Tamanho original: R$ 100,00 
Tamanho duplicado: R$ 150,00 
Tamanho triplicado: R$ 200,00
Preço de envio não incluído

Dados do artista Jozefo Lejĉ. Fortaleza, 1959. Mais de 14 exposições, entre coletivas e individuais.  Autor de o "O Pictórico em Luzia-Homem" (Prêmio Estado do Ceará, Secretaria de Cultura, 1993) e "O Pictórico na Poesia de Cabo Verde" (Secretaria de Cultura/UFC, 2010)
Professor da Universidade Federal do Ceará, pesquisador de Literatura e Visualidade. 

Contatos
Marchande: Maria Dias
madicleite@gmail.com

domingo, 1 de janeiro de 2012

Recepto por Nova Jaro


Aŭtoro: Carlos Drummond de Andrade
El la portugala al Esperanto tradukis: Jozefo Lejĉ
La tekston de Drummond afable sendis min amikino Marijane.


Por vi gajni belegan Novjaron
kun ĉielarka koloro aŭ de la koloro de via paco,
Novjaro nekomparebla kun la tuta tempo travivita
(eble ne kontentige ĝuita aŭ eĉ sencela).
Por vi gajni jaron
ne nur novfarbitan, haste fliktita,
sed nova ekde la semetoj de la estonteco;
nova
eĉ en la kerno de la plej diskretaj aferoj
(inkluzive de via interno mem),
nova, spontana, tiel perrfekta, ke ĝin oni ne rimarkas,
tamen kun ĝi oni manĝas, promenas,
amas, interkompreniĝas, laboras,
vi ne nepre drinku ĉampanon aŭ alian
drinkaĵon,
ne nepre vi devas sendi aŭ ricevi mesaĝojn
(ĉu planto ricevas mensaĝojn?
sendas telegramojn?)


Ne gravas
fari liston de farindaĵoj
por enarkivigi ĝin en keston.
Ne gravas penti kaj plori
pro senbezonaj konsumaĵoj
nek naive kredi,
ke pro dekreto de la espero
ekde la unua de januaro la aferoj ŝanĝiĝu
kaj estu ĉio klareco, rekompenco,
justeco inter homoj kaj nacioj,
libereco kun odoro kaj gusto de frumatena pano,
rajtoj respektataj, ĉefe
la plej sublima rajto vivi.


Por gajni Novjaron,
kiu indas esti tiel nomita,
vi, mia kara, devas esti inda je ĝi,
vi devas fari ĝin nova, kompreneble tio ne facilas,
tamen konscie provu, eksperimentu.
Ĉar ene de vi mem la Nojaro
eterne fordormas dum atendas vin.

(Fonto: Jornal de Poesia – Soares Feirosa - http://www.revista.agulha.nom.br/drumm.html#receita )

segunda-feira, 26 de dezembro de 2011

Prelegoj en la Nacia Biblioteko

Prof-ro Hilário parolas pri la trafiko de sklavoj en Cearao (Brazilo) en la dua duono de la 19-a jarcento.

Prof-rino Patrícia Xavier prelegas pri Dragão do Mar - aboliciisto de Cearao en la 19-a jarcento.

Raymundo Netto klarigas la politikon de la libro en Cearao.

Maninha Morais ĉeestas la prelegojn.

Prof-ro Pinheiro prelegis pri la edziĝoj inter sklavoj en Cearao en la 18-a jarcento.

Prof-ro Hilário disdonas librojn al gelernantoj.

Gelernantoj ricevas librojn kiel donacojn.
"En Cearaon ne plu enŝipiĝas sklavojn" - frazo de Dragão do Mar (Drako de la Maro) - lumbildo de la prelego de Hilário Ferreira.

Geprofesoroj ĉetable: Patrícia Xavier, Franck Ribard, Adelaide Gonçalves, Francisco Pinheiro kaj Hilário Ferreira.

Geprofesoroj ĉetable: Patrícia Xavier, Franck Ribard kaj Adelaide Gonçalves.

Sekretario pri Kulturo de Cearao, prof-ro Francisco Pinheiro, kaj prof-ro Hilário Ferreira.

Geprofesoroj ĉetable: Patrícia Xavier kaj Franck Ribard. Sklaveco en Cearao estas la temo.La aŭtoro de ĉi tiu blogo antaŭ la statuo de Amílcar Cabral.

Malantaŭ la Nacia Biblioteko la statuo de Amílcar Cabral, fondinto de Kabo-Verdo.
En la 15-a de decembro 2011, 152-a jara datreveno de L.L.Zamenhof, Jozefo Lejĉ, kun esperanta broĉo sur la brusto, prelegas pri la semiotika rilato inter la poezio kaj la pentroarto en la kunteksto de Kabo-Verdo. Jen la lanĉo de la libro O pictórico na poesia de Cabo Verde: dos Claridosos a Kiki Lima (La pentreco en la poezio de Kabo-Verdo: de la poetoj de la revuo Klereco al la pentristo Kiki Lima).

Intelektuloj de Kabo-Verdo kaj de Brazilo ĉeestas. Pli proksime sur la foto estas Filinto Elísio, kiu folliumas la libron de Jozefo Lejĉ. Iomete pli malproksime vidiĝas prof-rinoj Simone Caputo Gomes kaj Érica Antunes (ambaŭ de Universitato de San-Paŭlo).

Raymundo Netto, verkisto kaj repondeculo pri la politiko de libroj de Cearao, kaj mi.

Raymundo Netto brakumas poetojn Zé Maria de Fortaleza kaj Tião Simpatia.

Populara literaturo de Cearao en Kabo-VerdoP

Klévisson Viana, poeto, desegnisto. Eldonisto de Tupynankin, eldonejo, kiu revivigligis la popularan literaturon de Cearao.

Klévisson Viana kaj juna helpantino en la budo de Cearao. Sur la vendotablo multkoloraj libretoj eldonitaj de Tupynanquim.

Poeto Zé Maria de Fortaleza vizitas la budon de Klévisson.

Klévisson legas humuran versaĵon.

Kovriloj de la populara nordorienta literaturo de Brazilo. Klévisson Viana estas la aŭtoro de la desegnoj.

Klévisson Viana en alia foiro... Ĉifoje temas pri Sucupira (sukupira). La nomo de tiu foiro omaĝas la fikcian vilaĝon de la fama brazila televidnovelo O Bem-Amado, de Dias Gomes.

Tião Simpatia kaj Zé Maria de Fortaleza (kun ĉapeto) improvizas versaĵojn en la placo Alexandre Albuquerque (Plateau, Prajo, Kabo-Verdo).


Tião Simpatia kaj Zé Maria de Fortaleza.

Tião Simpatia estas aŭtoro de versaĵon de la kampanjo por konsciigo pri la perforto kontraŭ virinoj. Li disvastigas per kantataj versaĵoj kaj en Brazilo kaj eksterlande la Leĝon Maria da Penha.

La publiko aplaŭdas la poetojn.

La poetoj ludas 12-kordajn gitarojn.


Zé Maria de Fortaleza defias la partneron (Tião Simpatia) respondi per improvize kantatajn versaĵojn. Jen la tipa nordorienta populara "defio per gitaro".

1-a Foiro de la Vorto - Prajo, Kabo-Verdo

Kristnaska etoso en Kabo-Verdo.

Ksilografiisto João Pedro de Juazeiro: populara kulturo de Cearao (nordorienta Brazilo) ĉeestas la 1-an Internacian Foiron de la Vorto.

Sekretario de Kulturo de Cearao akceptas prezidenton Jorge Carlos Fonseca en la budo de la brazila komisiono.

Brazilanoj Prof-ro Pinheiro kaj Maninha Morais babilas kun prezidento de Kabo-Verdo kaj aliaj aŭtoritatuloj.

Parolas kun prezidento de Kabo-Verdo, S-ro Jorge Carlos Fonseca, Prof-rino Adelaide Gonçalves, de la Federacia Universitato de Cearao (Brazilo). Ŝi esploris kaj verkis pri Moacir Caminha, anarkiisto kaj kunfondinto de la Esperanto-movado de Cearao.

Prof-rino Adelaide Gonçalves babilas kun Israel, unu el la kunordigantoj de la komisiono de Cearao.

Prof-ro Pinheiro en la budo de Cearao.

Prof-rino Simone Caputo Gomes de Universitato de San-Paŭlo, la pioniro de la kaboverdanaj esploroj en Brazilo, intervjuita de gejunuloj dum vizito al la foiro.

Prof-rinoj Simone Caputo Gomes kaj Érica Antunes vizitas la budon de Cearao.

Junuloj de Kabo-Verdo interesiĝas pri la nordorienta literaturo de Brazilo.

Ksilografioj kaj libretoj de João Pedro de Juazeiro. Li helpis disvastigi faldfoliojn pri Esperanto.

Batuko Bona Espero (Boa Esperança)

Batuko estas tradicia prezentado de muziko kaj danco.

Pli aĝaj virinoj instruas knabinojn pri tiu tradicia prezentado.

La generacioj unuiĝas. La tradicia arto estas vivanta ero de la kultura de Kabo-Verdo.

Knabinoj grupe dancas, ludas per kusenoj kaj kantas dum la prezentado de la batuko.

Veteranaj batukistinoj de la grupo Bona Espero.

Restoracio de hotelo Oásis (San-Tiago, Kabo-Verdo)

Aparecida apudas ksilografiiston João Pedro de Juazeiro kaj poeton Zé Maria de Fortaleza.

Ĉetable la babilado de la komisiono. Ne mankas novaĵoj pri la mirinda insularo.

Babilado ĉetable. Sekretario pri kulturo Prof-ro Pinhejro kaj Maninha Morais ĝuas la etoson.

Prof-rino Maria Elias, vic-rektorino pri eksterlandaj aferoj de Federacia Universitato de Cearao babilas kun João Pedro, la ksilografiisto de la komisiono.

S-rino Maninha Morais kontrolas la fotaĵon. La afrikstila hararanĝo de Júlia Barros (fakistino pri infana literaturo) estas la fotita temo.